Kerjaya Data Scientist - Clazzy Academy Blog
Clazzy Clazzy Team

diterbitkan pada 13 Januari 2023

Clazzy Team dalam Kerjaya
Data Science menjadi semakin penting. Ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan perniagaan, kadangkala ia boleh mencipta model perniagaan baharu yang sebelum ini tampak mustahil. Data Scientist dan jurutera berkaitan, adalah pasaran yang berkembang pesat yang diperlukan bukan sahaja oleh syarikat perkhidmatan Internet, tetapi juga banyak syarikat dari industri tradisional. Rebut peluang ini dan persiapkan diri untuk masa hadapan.

Perjalanan Kerjaya Data Scientist

Kemahiran Asas

1. Python
2. Object Oriented Programming

Data Engineering

1. Jupyter Notebook
2. numpy
3. pandas
4. matplotlib

Machine Learning

1. Supervised
2. Unsupervised

Cadangan Kursus Data Scientist

Pre-class Preparation
Class 1: Introduction to programming and Python
 1. Introduction to programming
 2. Python uses
 3. Python properties
 4. Python syntax
 5. Python data types
 6. Python operators
Class 2: Learn string data type, and define your own functions
 1. String data type
 2. Iterate string characters
 3. String indexing, slicing
 4. String methods
 5. Idea of immutable / mutable
 6. Define functions
 7. How to pass arguments
Class 3: More Python Types & Functions
 1. Learn more data types, and define your own functions
 2. Collection data types in python: tuple, list, set, dict
 3. Deepen understanding of mutable / immutable
 4. Shallow copy / deep copy
 5. In operator
 6. Recursion function
Class 4: Python for Data Analytics
 1. Installing packages: jupyter, numpy, scipy, matplotlib
 2. Learn markdown syntax: title, paragraph, table, code, link, graph, math formula, etc.
 3. Jupyter notebook: how to start, how to edit cells
Class 5: Learn numpy & matplotlib
 1. Create code cells to test numpy packages, learn create array, access array items, array operation.
 2. Understand matplotlib chart structures and objects
 3. Create code cells to try matplotlib and plot charts
Class 6: Pandas
 1. Series in pandas.
 2. DataFrame in pandas.
 3. Data manipulation with DataFrame, merge, pivot_table, etc.
 4. Cross connect the DataFrame function with microsoft excel functions, and database join statements.
 5. Create jupyter notebook files, explore and practice.
Class 7: Data Engineering
 1. CSV format files and using excel to view csv files.
 2. Understand how pandas can help to read/produce csv files.
 3. Practice with the real dataset;
 4. Pandas reading file into dataframe.
 5. Dataframe manipulation: groupby, agg, selection, count, etc.
 6. Merging 2 dataframes.
 7. Plotting with matplotlib
Class 8: Supervised Machine Learning
 1. Using SciPy Stats package for Machine Learning
  • Know basic structure and facts about SciPy stats package
  • Know how to use SciPy stats package to help analyze data.
 2. SciPy Statistics & Linear Regression
 3. Practice with a dataset, learn using norm distribution.
 4. Practice with the football dataset, learn Poisson distribution.
 5. Learn the procedure of linear regression with continuous RV, using SciPy, Scikit-Learn;
  • SciPy stats normal distribution, how to fit, how to check results.
  • Poisson discrete distribution, how to fit and how to check correlation.
  • Linear regression with WHO selected dataset.
Class 9: Unsupervised Machine Learning
 1. Logistic Regression & Clustering
 2. Learn what is logistic regression and how to use scikit-learn and statsmodels to do it
 3. Learn what is clustering work in machine learning and how to use scikit-learn and scipy stats to do it
 4. K-means and Hierarchical clustering of scikit-learn and SciPy stats

Artikel Yang Berkaitan

Clazzy Mentor Mr Kamil

Senarai Kursus Teknologi Mengikut Kerjaya & Bidang IT

Anda boleh belajar teknologi dalam sesi 1-1 sama ada bagi menyelesaikan masalah dengan projek, tugasan, atau bermula dari asas. Kami sarankan anda untuk memilih... Baca lebih lanjut

Clazzy Afiqah Zainor
Ahmad Faris Azrai
13 Jan, 2023
Clazzy Mentor Mr Kamil

Mr Kamil & Sesi Laravel

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit
Clazzy Mentor Mr Safwan

Mr Safwan & Sesi IoT

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit