Senarai Kursus Teknologi Mengikut Kerjaya & Bidang IT - Clazzy Academy Blog
Clazzy Ahmad Faris Azrai

diterbitkan pada 13 Januari 2023

Ahmad Faris Azrai dalam Teknologi
Anda boleh belajar teknologi dalam sesi 1-1 sama ada bagi menyelesaikan masalah dengan projek, tugasan, atau bermula dari asas. Kami sarankan anda untuk memilih teknologi mengikut bidang atau kerjaya yang anda ingin atau sedang ceburi. Oleh sebab teknologi berkembang dengan sangat pantas, senarai ini akan dikemaskini dari ke masa!

Cadangan Kursus Mengikut Kerjaya

1. Front End Developer
2. Back End Developer
3. Full Stack Developer
4. Mobile Apps Developer
5. Devops Engineer
6. Data Scientist
7. Machine Learning Engineer
8. UI UX Designer
9. Business Analyst
10. Business Analyst
11. IoT Developer
12. Quality Assurance (QA) Engineer
13. Robotic Process Automation (RPA) Developer

Cadangan Kursus Mengikut Bidang IT

1. Front End Web Development
2. Back End Web Development
3. Mobile Apps Development
4. Data Science
5. Machine Learning

Cadangan Kursus Mengikut Projek Teknologi

1. Bina Website
2. Asas Programming
3. Bina Mobile Apps untuk iOS dan Android
4. Bina Mobile Apps untuk Android
5. Automasi

Kekosongan Jawatan Mengikut Teknologi

Tiada kekosongan buat masa ini.

Artikel Yang Berkaitan

Clazzy Mentor Mr Kamil

Senarai Kursus Teknologi Mengikut Kerjaya & Bidang IT

Anda boleh belajar teknologi dalam sesi 1-1 sama ada bagi menyelesaikan masalah dengan projek, tugasan, atau bermula dari asas. Kami sarankan anda untuk memilih... Baca lebih lanjut

Clazzy Afiqah Zainor
Ahmad Faris Azrai
13 Jan, 2023
Clazzy Mentor Mr Kamil

Mr Kamil & Sesi Laravel

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit
Clazzy Mentor Mr Safwan

Mr Safwan & Sesi IoT

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit