Kerjaya Front End Developer - Clazzy Academy Blog
Clazzy Clazzy Team

diterbitkan pada 13 Januari 2023

Clazzy Team dalam Kerjaya
Majoriti Software Developer memulakan kerjaya mereka dengan membina website dan User Interface. Pembangunan aplikasi web moden kini menggunakan JavaScript untuk Server dan Client. React, Angular dan Vue adalah antara Framework yang popular. Dengan asas yang kukuh, kami percaya anda akan mahir menggunakan mana-mana Framework yang digunakan dalam industri IT dengan lebih cepat.

Perjalanan Kerjaya Front End

Kemahiran Asas

1. HTML
2. CSS
3. JavaScript

CSS Framework

1. Bootstrap atau
2. Tailwind CSS

Sedia untuk JavaScript Framework

1. Object Oriented Programming dengan JavaScript
2. EcmaScript 6
3. Framework

JavaScript Libraries dan Framework

1. React
2. Angular
3. Vue

Cadangan Kursus Front End Developer

Pre-class Preparation
Class 1: Introduction & Beginner HTML
 • Setting up coding environment
 • Basic command lines & Git
 • Website project with only HTML
Class 2: Styling with CSS
 • Upgrading HTML website presentation
Class 3: Bootstrap & JavaScript
 • Navigating documentations & reusing components
 • Vanilla JavaScript
 • Cloning website project
Class 4: JavaScript 1
 • Manage data & program logic
 • Manage errors & exceptions
 • JS Project 1
Class 5: JavaScript 2 & JS Framework
 • Functions & EcmaScript 6
 • ReactJS overview
 • JS Project 2
Class 6: ReactJS
 • Thinking in ReactJS
 • JS Project 3
 • Deploying ReactJS project

Artikel Yang Berkaitan

Clazzy Mentor Mr Kamil

Senarai Kursus Teknologi Mengikut Kerjaya & Bidang IT

Anda boleh belajar teknologi dalam sesi 1-1 sama ada bagi menyelesaikan masalah dengan projek, tugasan, atau bermula dari asas. Kami sarankan anda untuk memilih... Baca lebih lanjut

Clazzy Afiqah Zainor
Ahmad Faris Azrai
13 Jan, 2023
Clazzy Mentor Mr Kamil

Mr Kamil & Sesi Laravel

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit
Clazzy Mentor Mr Safwan

Mr Safwan & Sesi IoT

Akan datang.

Clazzy Afiqah Zainor
Afiqah Zainor
Akan terbit